27 நட்சத்திரங்கள் பற்றிய விரிவான ஒரு பார்வை

27 நட்சத்திரங்கள் ஒரு பார்வை

ஜோதிடத்தில் மிக முக்கியமானது நட்சத்திரங்கள் ஆகும். கிரகங்களை விட நட்சத்திரங்களுக்கு வலிமை அதிகம். ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகம், அவர் பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில்தான் அமைகிறது.

ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசிக்கு உரியதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும். ராசிகள் மொத்தம் 12 உள்ளன. நட்சத்திரங்கள் 27 உள்ளன. ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 4 பாதங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 1,2,3,4 பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன.

27 நட்சத்திரங்கள் பெயர்கள்

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் தனித்தனியேயான குணங்கள் உண்டு. ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஒவ்வொரு பாதமும் வெவ்வேறு குணங்களைக் கொண்டவை. இந்த நட்சத்திரமானது, தன் குணங்களுடன் ராசியின் குணத்தையும் சேர்த்து உள்வாங்கிக் கொண்டு, அதற்கேற்ற பலன்களையும், செயல்களையும் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துகின்றன.

நட்சத்திர பாதம் என்றால் என்ன?

ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஒளிக்கற்றைகளை பிரிப்பதே பாதங்கள் ஆகும். ஒளிக்கற்றைகளை நான்கு பாகங்களாக பிரிப்பார்கள். அதனால்தான் ஒவ்வொரு நட்சத்திரதிற்க்கும் 4 பாதங்கள் வருகின்றன. அதை நாழிகை வைத்து பிரிகின்றனர். அதாவது ஒரு நட்சத்திரம் என்றால் 60 நாழிகை. அதை நான்காகப் பிரித்தால் 15 நிமிடங்கள். ஒரு நட்சத்திரத்தின் முதல் 15 நிமிடம் முதல் பாதம், அடுத்த 15 நிமிடம் இரண்டாம் பாதம். அதுபோல பிரித்துக் கொள்வார்கள்.

ஜோதிடத்தில் 27 நட்சத்திரங்கள் பின்வருமாறு:

1. அசுவினி

2. பரணி

3. கார்த்திகை

4. ரோகிணி

5. மிருகசீரிடம்

6. திருவாதிரை

7. புனர்பூசம்

8. பூசம்

9. ஆயில்யம்

10. மகம்

11. பூரம்

12. உத்திரம்

13. அஸ்தம்

14. சித்திரை

15. சுவாதி

16. விசாகம்

17. அனுஷம்

18. கேட்டை

19. மூலம்

20. பூராடம்

21. உத்திராடம்

22. திருவோணம்

23. அவிட்டம்

24. சதயம்

25. பூரட்டாதி

26. உத்திரட்டாதி

27. ரேவதி

இவையே 27 நட்சத்திரங்களாகும்

அசுவனி முதல் ரேவதி வரையான 27 நட்சத்திரங்களின் வடிவங்கள் புரவி, அடுப்பு, ஆரல், சக்கரம், மான்தலை, மூதிரை, கழை, காற்குளம், கட்செவி, கொடுநுகம், கணை, உத்தரம், கை, அறுவை, விளக்கு, முறம், பனை, துளங்கொளி, குருகு, உடைகுளம், கடைக்குளம், முக்கோல், காக்கை, செக்கு, நாழி, முரசு, தோணி போன்றவை ஆகும்.

நட்சத்திர இராசி மண்டலம்

ஒரு இராசி மண்டலம் என்பது 360 பாகைகளை (டிகிரி) கொண்டது. ராசி மண்டலத்தில் 30 டிகிரியை கொண்டது ஒரு ராசி ஆகும். மண்டலத்தில் உள்ள 27 நட்சத்திரங்கள் சமமாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜோதிடத்தில் 27 நட்சத்திரங்கள்

இவ்வாறு பகிரப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாதத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரிகள் 12 ராசிகளில் இடம் பெறுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ராசியின் பாகைகள் (டிகிரி) = 30 பாகைகள்

ஒரு நட்சத்திரம் = 13 பாகைகள் 20 கலைகள்

60 கலைகள் = 1 பாகை

இராசி மண்டலத்தில் இடம் பெற்றுள்ள இராசிகளும் அவற்றின் டிகிரிகள் மற்றும் இராசி ஒவ்வொன்றுக்கும் சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட நட்சத்திர பாதங்கள் பின்வருமாறு.

1. மேஷ ராசி : 0 to 30 டிகிரி

மேஷ ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

அஸ்வினி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

பரணி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

கிருத்திகை : 1 பாதம்

 

2. ரிஷப ராசி : 30 to 60 டிகிரி

ரிஷப ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

கிருத்திகை : 2,3,4 பாதங்கள்

ரோகிணி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

மிருகசீரிடம் : 1,2 பாதங்கள்

 

3. மிதுன ராசி : 60 to 90 டிகிரி

மிதுன ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

மிருகசீரிடம் : 3,4 பாதங்கள்

திருவாதிரை : 1,2,3,4 பாதங்கள்

புனர்பூசம் : 1,2,3 பாதங்கள்

 

4. கடக ராசி : 90 to 120 டிகிரி

கடக ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

புனர்பூசம் : 4 பாதம்

பூசம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

ஆயில்யம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

 

5. சிம்ம ராசி : 120 to 150 டிகிரி

சிம்ம ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

மகம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

பூரம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

உத்திரம் : 1 பாதம்

 

6. கன்னி ராசி : 150 to 180 டிகிரி

கன்னி ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

உத்திரம் : 2,3,4 பாதங்கள்

அஸ்தம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

சித்திரை : 1,2 பாதங்கள்

 

7. துலாம் ராசி : 180 to 210 டிகிரி

துலாம் ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

சித்திரை : 3,4 பாதங்கள்

சுவாதி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

விசாகம் : 1,2,3 பாதங்கள்

 

8. விருச்சக ராசி : 210 to 240 டிகிரி

விருச்சிக ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

விசாகம் : 4 பாதம்

அனுஷம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

கேட்டை : 1,2,3,4 பாதங்கள்

 

9. தனுசு ராசி : 240 to 270 டிகிரி

தனுசு ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

மூலம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

பூராடம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

உத்திராடம் : 1 பாதம்

 

10. மகர ராசி : 270 to 300 டிகிரி

மகர ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

உத்திராடம் : 2,3,4 பாதங்கள்

திருவோணம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

அவிட்டம் : 1,2 பாதங்கள்

 

11. கும்ப ராசி : 300 to 330 டிகிரி

கும்ப ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

அவிட்டம் : 3,4 பாதங்கள்

சதயம் : 1,2,3,4 பாதங்கள்

பூரட்டாதி : 1,2,3 பாதங்கள்

 

12. மீன ராசி : 330 to 360 டிகிரி

மீன ராசியில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்கள்

பூரட்டாதி : 4 பாதம்

உத்திரட்டாதி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

ரேவதி : 1,2,3,4 பாதங்கள்

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

கண்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் உணவுகள்

கண்களை பாதுகாக்கும் உணவுகள்  ஒருவரின் கண்களை பார்த்தே அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை நாம் கணித்து விடலாம். மனித உடலில் இருக்கும் அனைத்து பாகங்களுமே மிக முக்கியமானதுதான். அதில் எந்த ஒரு உறுப்பு பழுதடைந்தாலும் முதலில்...
திணை இட்லி

திணை அரிசி இட்லி

திணை இட்லி திணை அரிசியில் கால்சியம், புரோட்டீன், நார்ச்சத்துக்கள், இரும்புசத்து, ஆன்டிஆக்ஸிடண்ட்ஸ், மெக்னீசியம் போன்ற ஏரளமான சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது. சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட மிகவும் சிறந்த உணவு திணையாகும். திணை இட்லி எப்படி செய்வது...
மூளை வறுவல்

மூளை மிளகு வறுவல் செய்வது எப்படி?

மூளை மிளகு வறுவல் மட்டன் உணவுகள் ஆரோக்கியம் நிறைந்தவையாகும். மட்டனை வைத்து விதவிதமாக உணவுகள் சமைக்கப்படுகிறது. மட்டன் மூளை வைத்து செய்யப்படும் உணவுகள் ருசி நிறைந்தவையாகும். அந்தவகையில் மட்டன் மூளை மிளகு வறுவல் எவ்வாறு...
நாட்டுக் கோழி குழம்பு செய்வது எப்படி

நாட்டுக் கோழி குழம்பு செய்வது எப்படி?

நாட்டுக் கோழி குழம்பு நாட்டு கோழி குழம்பு உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. அது உடலுக்கு மிகுந்த பலத்தை கொடுக்கும். சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் சாப்பிடலாம். நாட்டு கோழி குழம்பை எவ்வாறு எளிதாக...
கற்றாழை வளர்ப்பது எப்படி

கற்றாழை மருத்துவ பயன்கள்

கற்றாழை கற்றாழை ஒரு பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த பேரினமாகும். இது ஆற்றங்கரைகளிலும், சதுப்பு நிலங்களிலும், தோட்டங்களிலும் வளரும் தன்மை கொண்டது. கற்றாழை லில்லியேசி என்னும் தாவர குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இது ஆப்பிரிக்காவை தாயகமாகக்...
துளசி மருத்துவ நன்மைகள்

துளசி மருத்துவ குணங்கள்

துளசி துளசி மூலிகைகளின் ராணி என அழைக்கபடுகிறது. துளசியில் உள்ள மருத்துவ குணங்களால் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. துளசியின் இதன் இலைகள் மட்டுமின்றி, அதன் பூக்களிலும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியுள்ளது. துளசி...
சிக்கன் சுக்கா செய்யும் முறை

சிக்கன் சுக்கா வறுவல் செய்வது இவ்வளவு சுலபமா

சிக்கன் சுக்கா வறுவல் சிக்கனின் சுவையே அலாதிதான். அதிலும் சிக்கனை விதவிதமாக செய்து சாப்பிடுவதை மிகவும் விரும்புவார்கள் சிக்கன் பிரியர்கள். அந்த வகையில் இன்று நாம் காண இருப்பது காரசாரமான சிக்கன் சுக்கா வறுவல்,...

Follow by Mail

Get all latest content delivered straight to your inbox.