ஆண் தலை பகுதியில் உள்ள மச்சத்தின் பலன்கள்

ஆண் தலை பகுதி மச்ச பலன்கள்

சாமுத்திரிகா லட்சணத்தின்படி ஆணின் உடலில் எந்த பாகத்தில் மச்சம் இருக்கிறது என்பதை வைத்து மச்ச சாஸ்திரம் பலன்களை கூறுகிறது. அந்த வகையில் இந்த பகுதியில் ஆணின் தலை, நெற்றி, மூக்கு, வாய், காது, கன்னம் போன்ற பகுதிகளில் மச்சம் இருந்தால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் ஏற்படும் என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆண் தலை மச்ச பலன்கள்

ஆணின் தலையில் வலது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் அரசாங்கத்தில் பெரும் பதவிகளை வகிப்பார்கள்.

ஆணின் தலையில் தலையில் இடது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் பொது வாழ்க்கையில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

ஆண் நெற்றி மற்றும் புருவம் மச்ச பலன்கள்

ஆணின் இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு தீர்காயுள் உண்டு.

ஆண் தலை மச்ச பலன்கள்

ஆணின் நெற்றியின் வலது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் தனயோகம், மற்றும் திடீர் அதிர்ஷ்டம், அதிர்ஷ்டம் கொண்ட மனைவி அமைவாள்.

ஆணின் நெற்றியின் இடது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஓரளவு வசதியான வாழ்க்கை அமையும்.

ஆணின் புருவங்களில் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு முன்கோபம் அதிகம் இருக்கும்.

ஆணின் வலது புருவத்தில் மச்சம் இருந்தால் மனைவியால் யோகம் உண்டாகும்.

ஆணின் இடது புருவத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர் செலவாளியாக இருப்பார்கள்.

ஆண் கண் மச்ச பலன்கள்

ஆணின் கண்களில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் செல்வச் செழிப்புடன் வாழ்வார்கள்.

ஆணின் வலது கண்ணில் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் புகழ் உண்டாகும்.

ஆணின் இடது கண்ணில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் சுதந்திர மனப்பான்மை உடையவர்களாய் இருப்பார்கள்.

ஆணின் இடது கண்ணின் வலது புறத்தில் மச்சம் இருந்தால் சொத்து சம்பந்தமான் விஷயங்களில் கஷ்டங்களை சங்கடங்களை சந்திப்பார்கள்.

ஆணின் இடது கண்ணின் இடது புறத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு உறவினர்களுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

ஆணின் வலது கண் வெண்படலத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு புகழ், ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகம் இருக்கும்.

ஆணின் இடது கண் வெண்படலத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் வறுமையான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள். இருந்தாலும் அதை சமாளிக்கும் மன பக்குவமும் இயற்கையாகவே அமைந்து இருக்கும்.

ஆண் கண்ணில் மச்சம் இருந்தால்

ஆணின் இரு கண்களில் ஏதெனும் ஒன்றில் வெண்படலத்தின் கீழே மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திப்பார்கள்.

ஆணின் இரண்டு கண்களில் ஏதாவது ஒரு கண்ணின் வெளிப்புற ஓரத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர் வாழ்க்கை பெரிய அளவில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லாமல் ஒரே சீராக இருக்கும்.

ஆண் கன்னம் மச்ச பலன்கள்

ஆணின் கன்னத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர் உழைப்பால் உயர்ந்தவராக இருப்பார்கள்.

ஆணின் வலது கன்னத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர் வசீகரம் மற்றும் தயாள குணம் கொண்டவராக இருப்பார். எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்துடன் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அமையும்.

ஆணின் இடது கன்னத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர் பழகுவதற்கு இனிமையானவராக இருப்பார். மேலும் அவர் வறுமை, உயர்வு என இரண்டு விதமான வாழ்க்கையை மாறி, மாறி அனுபவிப்பார்.

வலது கன்னத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு பிறரை வசீகரிக்கிற சக்தி இருக்கும். உறவினர்கள் அவரை மிகவும் நேசிப்பார்கள்.

ஆண் மூக்கு மச்ச பலன்கள்

ஆணின் மூக்கின் மேல் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு சுகபோக வாழ்க்கை அமையும்.

ஆணின் மூக்கின் கீழே மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் தவறான வழிகளில் பணத்தை செலவிடுபவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆணின் மூக்கின் வலதுபுறம் மச்சம் இருந்தால் அவர் நினைத்ததை அடையும் வரை ஓயமாட்டார்.

ஆணின் மூக்கின் இடது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கு கூடா நட்பு, மற்றும் பெண்களால் அவமானம் ஏற்படலாம். மேலும் இவர்கள் எதையும் நம்பாதவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆண் மூக்கு மச்ச பலன்கள்

ஆணின் மூக்கின் நுனியில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் ஆணவம், கர்வம், பொறாமை, தயக்ககுணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆணின் மூக்கு துவாரங்களுக்கு மேலே மச்சம் இருந்தால் நவநாகரீத்தில் மோகமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள்.

ஆணின் வாய் பகுதி மச்ச பலன்கள்

ஆணின் நாக்கில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் பொய் பேசுபவர்களாகவும், வாக்கு பலிதம் உள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

ஆணின் உதட்டில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் பலவித கலைகளைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆணின் மேல் மற்றும் கீழ் உதடுகளில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் செயல்களில் அலட்சியம் காட்டுபவர்களாகவும், காதல் உணர்வு மிகுந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

ஆணின் மேவாய் (உதடுகளுக்கு மேல்) மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் செல்வாக்கு மற்றும் இசைத்துறையில் நாட்டம் உள்ளாவ்ர்கலாக இருப்பார்கள், மற்றும் சமூகத்தில் இவர்களுக்கு நல்ல மதிப்பு இருக்கும்.

ஆணின் மோவாயின் இடது பக்கம் மச்சம் இருந்தால் அவர்களின் வாழ்க்கை ஒரே சீராக இருக்காது மற்றும் கல்வியறிவும் குறைவாக இருக்கும்.

ஆணின் மோவாய்க்கு அடியில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் இசையில் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆணின் காதுகளில் மச்சம் இருந்தால்

ஆணின் இரண்டு காதுகளிலும் மச்சம் இருந்தால் அவர் அதிர்ஷ்டக்காரர். பேச்சுதிறன், பிறரை வசீகரிக்கும் ஆற்றல், செல்வம் அவரை தேடி வந்தடையும்.

ஆணின் வலது காதின் மேல் நுனியில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு தண்ணீரில் கண்டம் இருக்கக்கூடும்.

ஆணின் காதின் பின் பக்கம் மச்சம் இருந்தால் அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாகவும், உற்சாகம் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும்.

ஆணின் வலது காது நுனியில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு சில கண்டங்கள் வரலாம்.

காது மச்ச பலன் ஆண்

ஆணின் இடது காது நுனியில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு தகாத சேர்க்கை மற்றும் அவமானங்கள் ஏற்படும். இவர்கள் பெண்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளவேண்டும்.

ஆணின் காதின் உள்ளே மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு பேச்சாற்றல், மற்றும் திடீர் யோகம் உண்டாகும்.

ஆணின் தொண்டை பகுதியில் மச்சம் இருந்தால் அவருக்கு திருமணத்துக்கு பின்பு யோகம் உண்டாகும்.

ஆண் பெண் மச்ச பலன்கள் பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

லிப்ஸ்டிக் பாதிப்புகள்

லிப்ஸ்டிக் போடுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

லிப்ஸ்டிக் இன்று பலரும் தங்களை அழகாக காட்டிக் கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அழகு சாதன பொருளாக லிப்ஸ்டிக் மாறியுள்ளது. முன்பெல்லாம் எங்கோ ஒருவர் தான் லிப்ஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால்...
பௌர்ணமி திதி

பௌர்ணமி திதி பலன்கள், பௌர்ணமி திதியில் செய்ய வேண்டியவை, செய்யகூடாதவை

பௌர்ணமி திதி பௌர்ணமி திதியானது திதிகளின் வரிசையில் 15வது இடத்தை பிடிக்கிறது. திதிகளின் வரிசையில் பௌர்ணமி முக்கிய இடத்தை பிடிக்கிறது. ஆடி பௌர்ணமி, சித்திர பௌர்ணமி, ஐப்பசி பௌர்ணமி போன்றவை முக்கியமான பௌர்ணமி தினங்களாகும். பௌர்ணமி...
உடல் கழிவுகள் நீங்க

உடல் கழிவுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் வெளியேற்றும் வழிகளும்

உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றும் அற்புத வழிகள் நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலால் உறிஞ்சப்பட்ட பின் அதன் கழிவுகள் மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழித்தலின் மூலம் வெளியேறி விடும். சில...
5ம் எண்ணின் குணநலன்கள்

5ம் எண்ணில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள்

5ம் எண்ணில் பிறந்தவர்களின் குணநலன்கள் 5ம் எண் புதன் பகவானுக்குரிய எண்ணாகும். 5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் புதனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களாவர்கள். 5ம் எண்ணில் பிறந்தவர்களின் குணங்கள் இவர்கள் பின்னால் நடக்க போவதை முன்கூட்டியே...
ஓரிதழ்த்தாமரை மருத்துவ பயன்கள்

ஓரிதழ்த்தாமரை மருத்துவ பயன்கள்

ஓரிதழ்த்தாமரை ஓரிதழ்த்தாமரை குறுஞ்செடி வகையைச் சார்ந்தது. வயல்வெளிகள், பாழ் நிலங்கள், களர் நிலங்களிலும் சாதாரணமாகக் வளரும். ஈரப்பதம் மிக்க இடங்களில் வளரும். இது நீளமான இலைகளை உடையது. ஓரிதழ்த்தாமரை இலைகள் மாற்றடுக்கில் அமைந்தவை. இது...
தலப்பாகட்டு மட்டன் பிரியாணி செய்வது எப்படி

தலப்பாகட்டு மட்டன் பிரியாணி

தலப்பாகட்டு மட்டன் பிரியாணி தேவையான பொருட்கள் சீரக சம்பா அரிசி (அல்லது) பாஸ்மதி அரிசி – ½ கிலோ மட்டன் கறி – ½ கிலோ பெரிய வெங்காயம் – 3 ( பெரியது...
potato uses in tamil

உடலை உறுதியாக்கும் உருளைக்கிழங்கு

உருளைக்கிழங்கு உருளைக் கிழங்கு சோலானம் டியூபரோசம் என்னும் செடியின் வேரில் இருந்து பெறும் மாவுப்பொருள் நிறைந்த, சமையலில் பயன்படுத்தபடும், ஒருவகைக் கிழங்கு வகையாகும். உருளைக்கிழங்கு தாவரம் நிழற்செடி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. அரிசி, கோதுமை, சோளம்...

Follow by Mail

Get all latest content delivered straight to your inbox.